Jímka, septik, žumpa, domácí čistička nebo kanalizace – jaké zvolit řešení pro chatu nebo RD?

Chtěli byste se rekreovat nebo plnohodnotně bydlet ve své nemovitosti, ale ještě nemáte vyřešeno nakládání s odpady? Nabízí se možnost vybudování domácí čističky, septiku, jímky, případně se připojit na veřejnou kanalizaci. Které řešení likvidace odpadních vod je nejvhodnější? Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

 

Jaké řešení zvolit?

V první fázi je vhodné se zamyslet nad tím, jaké předpokládané množství odpadních vod vlastně vyprodukujete, jak často objekt navštěvujete, kde se daný objekt nachází a jaké jsou v dané oblasti možnosti likvidace odpadních vod (zeptejte se např. na místně příslušném stavebním úřadě). Každé řešení je jinak náročné na obsluhu. Pokud se v této problematice necítíte příliš jistí, je nejlepší zkonzultovat s odborníkem, například s projektantem, který vám s výběrem jistě poradí.

 

Veřejná kanalizace

Pokud jste v přímé blízkosti obecní či městské kanalizace, využijte tuto možnost a jednoznačně se napojte. Zvláště pokud se jedná o gravitační kanalizaci (druhou možností je tlaková kanalizace), tak vám odpadá do budoucna starost se správou a toto řešení je pro vás téměř bezúdržbové, protože o správnou likvidaci odpadních vod se postarají správci veřejné kanalizace.

Krom jiného, legislativa upřednostňuje napojení na veřejnou kanalizaci před realizací např. vlastní domácí čističky odpadních vod. Úřady po vás dokonce mohou vyžadovat napojení na veřejnou kanalizaci. Důvodem je využití kapacity obecní čistírny a také předpoklad, že obecní čistírna bude méně zatěžovat životní prostředí (mají ji na starost odborníci) než hůře kontrolovatelné individuální řešení jednotlivých stavebníků.

 

Septik

Septik funguje jako vodotěsná nádrž, která slouží prvně ke shromažďování a pak k následnému částečnému čištění odpadních vod. Ze septiku odpadní voda odtéká přepadem do kanalizace nebo po dalších úpravách vody se vsakuje do země. Dnes se septiky vyrábí převážně z plastu nebo železobetonu.

Septik má obvykle dvě až tři komory, které fungují jako usazovací nádrž. Odpadní vody se v septiku postupně zbavují kalu (tento kal je nutné přibližně jednou ročně odčerpat). V septiku tak dochází k mechanicko-biologickému čištění za pomoci bakterií. To samo o sobě ale většinou nestačí (ani vyčištěnou vodu však nelze vypouštět jen tak do půdy, i když v minulosti povoleno bylo), proto bývá septik většinou doplněn ještě o čistírnu odpadní vod nebo filtr. Jelikož septik je tzv. vodní dílo, ze kterého vytéká voda, je nutné si před stavbou opatřit jak stavební povolení, tak povolení k nakládání s vodami. Obě žádosti se podávají na odbor životního prostředí v místě bydliště. Zároveň je nutné mít i povolení k vypouštění odpadních vod.

Kam se septik hodí? Septik se hodí například pro rekreační chaty nebo chalupy, tedy místa, které nejsou pravidelně obývané. Výhodou je hlavně to, že majitel nemusí platit časté vyvážení žumpy. Přesto i septik je nutný občas vyvážet, většinou ale maximálně jednou ročně a cena se pohybuje okolo 1–3 tisíc korun (v závislosti na vyváženém objemu a vzdálenosti).

 

Žumpa (jímka)

Žumpa nebo také jinak řečeno jímka, je oproti septiku pouze nádoba, kde se shromažďují odpadní vody. Dále nejsou žádným způsobem čištěny, proto je nutné zajistit jejich pravidelné vyvážení fekálním vozem. Je to tak z toho důvodu, že se odpadní vody musí likvidovat v souladu se zákony o životním prostředí. K vybudování žumpy do hloubky 3 m úplně postačí ohlášení stavebnímu úřadu v místě bydliště. Pokud potřebujete jímku hlubší, je nutné zažádat o stavební povolení. Není třeba shánět žádné povolení k vypouštění, když je jímka plná jednoduše ji za určitý poplatek necháte vyvézt. Jediným pravidlem, které je třeba dodržet, je vzdálenost jímky minimálně 5 – 12 m od domovní studny v závislosti na propustnosti prostředí.

 

Domovní čistička odpadních vod

Dalším možností, jak naložit s odpadní vodou, je využití domovní čističky odpadních vod. Jedná se o modernější náhradu jímek a septiků. Domovní čistička využívá podobného principu jako velké čističky odpadních vod. Odpadní vody jsou čištěny aerobně biologickým způsobem, což znamená, že se organická hmota rozkládá působením mikroorganismů, jež ke svému životu potřebují kyslík ze vzduchu.

Pro vybudování domácí čističky odpadních vod je třeba zažádat o stavební povolení u příslušného odboru životního prostředí, čistička spadá do kategorie vodní dílo. Dále je třeba vyřešit problém, kam s vyčištěnou vodou. Tady je více možností, jednou z nich vsakovat vodu pomocí vsakovacích tunelů umístěných v zemi.

Čistička u rekreačního objektu? Myslete na to, že čistička potřebuje pravidelný přítok odpadních vod. Jestli jezdíte na chatu pravidelně (například každý víkend), správná čistička takový provoz zvládne. V zimě na chatu nejezdíte? Na zimu čističku zazimujete a na jaře opět „rozjedete“ její provoz. Jestli jezdíte na svoji rekreační nemovitost nepravidelně, tak raději volte jiné řešení, protože bez přísunu živin pro užitečné mikroorganismy nebude biologický proces v čističce fungovat a čistička vám bude spíše starostí. Pro občasný provoz např. chaty s menším množstvím odpadních vod se více hodí jímka (žumpa). Obsah jímky vám bude odvážet fekální vůz. Pokud je odpadních vod větší množství, zvažte sestavu tříkomorového septiku se zemním štěrkopískovým filtrem nebo biologickým filtrem. Takto přečištěnou vodu můžete vypouštět do potoka nebo do kanalizace, která nekončí obecní čistírnou.

 

Kolik, co stojí?

Jaké řešení je pro vás výhodnější si musíte vyhodnotit sami. Je potřeba zohlednit nejen cenu „nádrže“ (počítejte i se stavebními pracemi, dopravou „nádrže“ atd.), tak cenu a četnost vyvážení, vlastní čas co tomu musíte věnovat v případě domácí čističky i další vstupy.

Pořizovací cena kvalitní domácí čističky odpadních vod se pohybuje okolo 50 000Kč, je však třeba počítat, krom jiného, také s provozními náklady v podobě elektřiny.

Pořizovací cena žumpy (bez nákladů na zemní práce) se pohybuje okolo 12 000Kč (2m3) až přibližně po 100 000Kč (20m3) a cena za vyvážení žumpy pak závisí na četnosti. Počítejte s průměrnou spotřebou vody na člověka cca 100 litrů/den. Čtyř členná domácnost tak naplní žumpu o objemu 12 m3 za cca 1 měsíc. Fekální vozy běžně odvezou maximálně 12 m3, ročně by se tedy žumpa musela vyvést 12x. Při pravidelném vyvážení odpadních vod jednou měsíčně můžete počítat s cenou cca 10 000 – 30 000Kč za kalendářní rok (v závislosti na objemu fekálního vozu a dojezdové vzdálenosti).

Naproti tomu septik má na vstupu většinou vyšší pořizovací cenu (bez nákladů na zemní práce) se pohybuje od cca 18 000Kč (2m3). Jistou výhodou je nižší frekvence vyvážení, která je jednou, maximálně dvakrát za rok. Ovšem je potřeba sledovat místní regulace, ne vždy vám povolí toto řešení.