Hledáte pozemek v atraktivní části Brna, kde lze postavit rodinný dům? Nebo využijete možnost dohlášení stávající chaty, abyste ji mohli využívat např. k rekreování? Ať už hledáte místo pro vlastní rekreaci / bydlení, nebo uvažujete jako investor, jistě jste našli zajímavou nabídku.

Nemovitost se nachází v klidné severní městské části Brno – Útěchov v přímém sousedství lesa. Na svažitém severovýchodně orientovaném pozemku o rozloze 806 m2 je momentálně postavena chata o užitné ploše cca 52 m2. Objekt je napojen na elektřinu 230V/400V (podél přístupové cesty k pozemku vede nadzemní vedení elektřiny – momentálně zde probíhají výkopové práce a elektřina se ukládá do země).

Dle platného územního plánu spadá parcela do: Plochy všeobecného bydlení – je zde možno postavit rodinný dům. Index podlažní plochy 0,3.

Přístupovou cestu vlastní Investmanagement s.r.o. Dle vyjádření společnosti věcné břemeno na vedení sítí a k přístupu po téhle cestě lze po domluvě a úplatě zřídit (pak bude i oficiálně zapsáno na katastru nemovitostí ve prospěch nabízené nemovitosti).

Chata na parcele byla postavena jako dočasná stavba s povolením do roku 2003. Současní majitelé v minulosti nedořešili schválení stavby na následující roky, takže momentálně je osud chaty na nových majitelích podle jejich preferencí. Chatu by mělo být možné zkolaudovat i na následující roky (původně měla i evidenční číslo 102), případně pokud ji noví majitelé nevyužijí tak ji lze odstranit.

Brno-Útěchov je vyhledávaná lokalita pro bydlení a rekreaci nejen kvůli velmi výhodné dopravní dostupnosti do centra Brna, ale také z důvodu výjimečného umístění poblíž přírodě. Využijete tuto zajímavou nabídku?

Foto nemovitosti a další důležité informace:


Průběžně zjištěné informace související s parcelou a chatou:

(každá parcela má své omezení pro výstavbu, dohledal jsem, aby jste měli komplexní informace pro rozhodování, jinde vám často neřeknou)

Útěchov spadá pod stavební úřad v Králově Poli, informace od paní Ing. Janotové z úřadu:
– momentálně se ukládá nadzemní vedení elektřiny od Egd do země (podél přístupové cesty)
– kanalizaci lze řešit např. jímkou (ne čistírnou, případně si zajistit tlakovou kanalizaci)
– vodu lze řešit studnou (někteří sousedé si zařídili vlastní přípojku na vodovod vedený v ulici Ve Vilkách, nebo mají vlastní vrt)

pozemek sousedí s lesem = pro novou výstavbu nutno řešit ochranné pásmo lesa 
(běžně je až 50 m, možno výrazně snížit po domluvě s dotčenými orgány, více viz níže)

Dotčený orgán: Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)
kompetentní osoba pan Ing. Tomáš Pohldají souhlasné stanovisko pro výstavbu, když bude souhlasit vlastník lesa, vlastníkem lesa je: Mendelova univerzita v Brně (Školní lesní podnik) – kontakt www.slpkrtiny.cz/kontakty kompetentní osoba paní Ing. Marie Procházková. Volali jsme si i mi paní Procházková potvrdila do mailu, že souhlasí s minimální odstupovou vzdáleností stavby 9m od lesa. Konkrétně napsala:

„Dobrý den, obecně požadujeme minimální vzdálenost 20 m od lesních porostů, ochranné pásmo je 50m. V dané lokalitě budeme požadovat vzdálenost minimálně 9 m od lesního pozemku (stávající vzdálenost chatky) a zápis smlouvy na vzdání se práva na náhradu škody do katastru nemovitostí před vydáním vyjádření. Jedná se o  pozemek obklopený lesem ve dvou částech (poslední pozemek v řadě). Nebudeme souhlasit s přístupem stavební techniky přes lesní cesty. V oplocení nebude vstup (branka) do lesního porostu. Tato odpověď nenahrazuje vyjádření k stavbě.

S pozdravem
Ing. Marie Procházková
vedoucí oddělení správy majetku“

= stavební úřad nebude bránit výstavbě RD – je ovšem potřeba dodržet běžné požadavky pro výstavbu
= i správa lesů za výše zmíněných podmínek bude souhlasit s případnou výstavbou

Další zjištěné informace (přidáno 25.10.):
– vlastník přístupové cesty k pozemku Investmanagement s.r.o. – 24.10. jsem mluvil s paní Alenou Vejrostovou z firmy – jednají se zájemci (majiteli pozemků vedle přístupové cesty) např. o věcném břemenu chůze a jízdy nebo věcném břemenu vedení pro sítě, za úplatu v řádech desítek tisíc bude mít majitel zapsán i na katastru
dle její slov si s nimi lze domluvit přístup k pozemku zapsaný oficiálně na katastru (kdo si zařídil má, ostatním není doposud nijak bráněno v přístupu k pozemku – ani nemůže být, viz níže Ing. Kovář), lze si s nimi domluvit i případné vedení sítí v jejich pozemcích – tomu předchází vyjádření správců sítí že je to z jejich strany možné (např. domluvit si přípojku s Brněnské vodárny a kanalizace)

– přes blízký pozemek p.č. 42/63 (vlastník Investmanagement s.r.o.) si někteří sousední majitelé 
  chat / domů zajistili tažení sítí (tlaková kanalizace, vodovod a plyn) k vlastním nemovitostem z parcely 42/15 (vlastník Investmanagement s.r.o.) – ukázka toho co je zmíněno v předchozím odstavci

 aktuální informace od paní Ing. Janotové: U uvedené stavby pro rodinnou rekreaci uplynula doba jejího trvání. Stavebná úřad postupuje v souladu s ust. § 129 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a následně dle § 129 odst. 6 stavebního zákona.  Je nutno doložit závazné stanovisko orgánu územního plánování (OÚPR MMB).

= znamená to to, že stavba byla v minulosti povolena jako dočasná a momentálně je již po době svého povolení (dle dohledaných dokumentů byla povolena do roku 2003). Pokud nový majitel stavbu docení (např. pro rekreaci, nebo jako doplňkovou stavbu) tak musí zažádat o dodatečné povolení stavby.
Ohledně chaty na pozemku jsou momentálně 3 možnosti (ověřeno na stavebním úřadě (kontakt Ing. Janotová 541 588 229) i na oboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) (kontakt Ing. Smutná 542 174 593)):

1, lze současnou stavbu dodatečně povolit i jako chatu – jako dočasnou stavbu na 5 let, před uplynutím této lhůty se znovu zažádá a prodlouží na dalších 5 let, pak znovu… (současný územní plán říká že pozemek je v ploše pro bydlení ne pro rekreaci, takže stavbu nemůžou povolit na stálo, jen jako chatu – stavbu dočasnou)

2, nebo se chata odstraní a ustoupí např. výstavbě nového RD 

3, nebo nový majitel stávající chatu využije jako doplňkovou stavbu, která bude sloužit např. jako zahradní domek, garáž atd. k nově postavenému rodinnému domu.

(přidáno 31.10.):
Protože je přístupová cesta neobecní
, konzultováno na stavebním úřadě v Králově Poli u pana Ing. Jiřího Kováře – referent dopravy. Říká že vlastník přístupové cesty (firma Investmanagement s.r.o) která je vedena vedena jako veřejně přístupná účelová komunikace, jen tak nemůže vlastníkům pozemků, kteří mají přes tuto komunikaci jedinou přístupovou cestu ke svým nemovitostem zabránit v přístupu (jedině že by s tím všichni souhlasili např. formou brány na dálkové ovládání)Nemůže ani cestu dle platného zákona zpoplatnit. Podrobnější informace vám pan Ing. Kovář jistě rád řekne i na telefonu.

Prosím prostudujte si i přílohy pod tímto textem. Uvedené informace ze své povahy nemohou nahrazovat oficiální vyjádření dotčených orgánů. Více informací k nemovitosti vám poskytnou dotčené orgány případně zjistím za vás na požádání.Jaké dotazy vás napadají?

Ing. arch. Martin Vlček


další ukázka prodaných nemovitostí