Daň z nemovitosti v roce 2024: co se vás týká a co je nového?

K dani z nemovitých věcí má povinnost se přihlásit každý, kdo v roce 2023 nabyl nemovitost, a to koupí, darováním, dědictvím a podobně.

Rozhodné je datum, kdy byla nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. Pokud byl zápis v katastru nemovitostí proveden do 31. 12. 2023, jste povinni se přihlásit k dani z nemovitosti do 31. 1. 2024 u finančního úřadu v místě, kde se Vaše nemovitost nachází. Pokud jste pořídili nemovitost koncem roku 2023 a v katastru nemovitostí byla zapsána až 1. 1. 2024 nebo později v roce 2024 k dani z nemovitosti je potřeba se přihlásit do 31. 1. 2025. Daň z nemovitých věcí neutajíte, pokud se k ní nepřihlásíte, finanční úřad vám může vyměřit penále a úhradu zpětně.

Problematika daně z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. Jeho plné znění je k dispozici zde.


První přihlášení se k dani

Pokud jste nemovitost nabyli v roce 2023 a ten rok byla také do katastru zapsána, je nutné podat přiznání k dani. Formulář je dostupný na webových stránkách Finanční správy, případně lze využít portálu Moje daně. Po vyplnění lze formulář zaslat přímo datovou schránkou. Tímto máte již hotovo, vše ostatní zajistí sama finanční správa, která vás bude informovat o výši a platebních podmínkách. Daň musí být uhrazena do 31. 5. 2024. Následující roky již nemusíte žádné daňové přiznání řešit, budete již automaticky informováni pouze o částce a platbě přímo ze strany finanční správy. V případě nejasností však doporučujeme obrátit se na příslušný daňový úřad, kde jsou připraveni pomoci.


Změny pro rok 2024

Od počátku roku dochází ke změnám v místních koeficientech, které umožňují obcím upravovat výši daně z nemovitosti. Kromě toho vláda zavedla inflační koeficient. Tento koeficient je založen na vývoji cen a má za úkol každoročně zabránit efektivnímu snížení daně v průběhu času v důsledku inflace. V každém případě pro rok 2024 je třeba počítat se zvýšením daně z nemovitosti oproti předchozím letům. Zvýšení záleží na místě, kde se nemovitost nachází, nejvyšší bude samozřejmě ve velkých městech, jako v Praze či Brně.


Odhlášení daně z nemovitosti v roce 2024

V situaci, že někdo svou nemovitost v roce 2023 prodal, ji lze snadno z platby daně odhlásit. Tuto skutečnost stačí písemně oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. ledna 2024. Oficiální formulář neexistuje, stačí vytvořit jednoduchý dokument na počítači, nebo i ručně.  Více o odhlášení a vzor najdete zde: Odhlášení daně z nemovitosti při prodeji.