Odhlášení daně z nemovitosti při prodeji

Když prodáte svoji nemovitost, tak ze zákona přestáváte být poplatníkem daně z této nemovité věci. Proto nezapomeňte tuto skutečnost oznámit příslušnému správci daně.

 

Kdo platí daň z nemovitosti?

Poplatníkem daně z nemovitosti za celý kalendářní rok je ten, který tuto nemovitost vlastní k 1.1. daného roku. Příklad: pokud jste tedy v první den roku 2021 vlastnili nemovitost a nyní 1.1.2022 již vlastníkem nejste, přestáváte být i poplatníkem této daně. Za rok 2022 už platí daň nový vlastník. Přesné znění zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí.

 

Do kdy se odhlásit?

Pokud jste v tomto roce prodali nemovitost. Nezapomeňte se nejpozději do 31.ledna příštího roku odhlásit z daně z nemovitosti.

 

Jak se odhlásit z daně z nemovitosti?

Za ideálních podmínek by se měl finanční úřad dozvědět o tom, že jste svoji nemovitost prodali, a že nemovitost přešla na nového majitele. Bohužel na to nelze zcela spoléhat.  Je lepší změnu oznámit z vlastní iniciativy příslušnému správci daně, a to buď osobně na příslušném územním pracovišti, doporučenou zásilkou, nebo datovou schránkou (pokud máte datovou schránku, tak je podání touto cestou povinné).

Zatím neexistuje oficiální formulář pro tento úkon. Zde si můžete stáhnout vzor pro odhlášení z daně z nemovitosti (vzor je pro RD – u jiného druhu nemovitosti stačí lehce pozměnit obsah podle listu vlastnictví nemovitosti nebo podle popisu nemovitosti z kupní smlouvy).

 

Kam podat žádost o odhlášení z nemovitých věcí?

Vyplněný formulář adresujte na místně příslušný finanční úřad – místní příslušnost se určuje podle lokality, kde se nemovitost nachází (neurčuje se podle vašeho bydliště).

 

Prodali jste jednu nemovitost a vlastníte ještě další?

Pokud jste prodali jednu nemovitost a v územním obvodu správce daně máte ještě další nemovitost(i), které podléhají dani z nemovitostí, tak v tomto případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně a podle zákona o dani z nemovitých věcí § 13a jste povinni podat daňové přiznání (do 31.ledna), v němž změnu zohledníte.