Jak se měří užitná, užitková nebo podlahová plocha v realitách?

 

Vyznáte se v plochách, které se vyskytují v realitních inzerátech? Že ne? Věřte, že nejste jediní. Často se v tomto chybuje. Pojďme se společně podívat, jak se správně měří byt a jaké jsou rozdíly mezi podlahovou, užitnou a obytnou plochou.

V praxi každý m2 nemovitosti stojí nemalé peníze. Myslíte si, že každý m2 můžete pocítit v interiéru? Nemusí to tak být. Názorně si ukážeme.

 

Podlahová plocha

Podlahová plocha se v realitní inzerci používá nejčastěji. Podle nového občanského zákoníku § 1222 (s účinností od 1. 1. 2014) a příslušného prováděcího předpisu tvoří podlahovou plochu bytu v jednotce (v bytovém domě, rodinném domě, nebytovém prostoru atd.) půdorysná plocha všech místností bytu včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce.

Jedná se o výměru bytu, která je ohraničena obvodovými zdmi bytu. Nemá tedy na ni vliv vnitřní uspořádání bytu. Do podlahové plochy se také započítává podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou vestavěné skříně, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. 

Naopak plocha balkonu, lodžie anebo sklepa se do podlahové plochy nezapočítává (i v případě, kdy je přístupné pouze z konkrétní ho bytu).

U mezonetového bytu, jenž zasahuje do dvou a více podlaží spojených schodištěm se podlahová plocha vypočte jako součet podlahových ploch všech pater, přičemž u schodiště se započte pouze dolní průmět (schodiště se tedy počítá pouze jednou, a to u dolního patra).

S podlahovou plochou u podkrovních bytů a místností je trochu komplikovanější, zde se do podlahové plochy počítá jen plocha, kde je světlá výška minimálně 2,3 m (výška stropu od podlahy musí být dodržena nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti). Zbývající plocha s nižší světlou výškou se do podlahové plochy nepočítá.

Vypočtená podlahová plocha bytu v m2 se zaokrouhluje na jedno desetinné místo směrem nahoru.

Předchozí starší legislativa definovala podlahovou plochu ve dvou různých předpisech. V zákoně 107/2006 Sb. a vyhlášce 372/2001 Sb., ve kterých se interpretace podlahové plochy liší.

 

Užitná plocha

Užitná plocha zahrnuje (oproti podlahové ploše) výměru, kterou můžete jako obyvatel bytu skutečně využít. Zde se nezapočítávají konstrukční prvky – např. příčky, sloupy, stupačky nebo komíny. S tím souvisí i to, že se v čase může tato plocha proměňovat, např. při demontáži příčky mezi pokoji se užitná plocha navýší.

Užívá se i pojem celková užitná plocha, do které se započítává (oproti „jen“ užitné ploše) plocha balkónu, lodžie, terasy, sklepu, kóje, kolárny atd. v případě, že k nim má vlastník výlučné právo užívání.

 

Obytná plocha

Obytná plocha, kterou definují vnitřní výměry obytných místností jenž definuje vyhláška č. 268/2009 Sb.

Do obytných místností se počítá pouze místnost, která má minimální plochu alespoň 8 m2 , je přímo osvětlená a větratelná, přímo nebo nepřímo vytápěná a určená k celoročnímu bydlení. Jestliže má být kuchyň obytnou místností, tak její podlahová plocha musí mít alespoň 12m2.

Za obytnou místnost tedy nelze považovat např. 7m2 „pokoj pro služku“ (můžeme najít ve straších bytech), kuchyni bez okna, či běžně i koupelnu, WC, šatnu nebo schodiště.

Obytná plocha je součtem plochy obytných místností bytu a bude obvykle výrazně menší než užitná nebo podlahová plocha. Blíží-li se obytná plocha ploše užitné, znamená to, že máte velmi efektivně navrženou dispozici bytu, tzv. že se nevyplýtvalo zbytečně prostoru například na chodby (případně i na koupelny, šatny a wc atd.)

 

Najdeme plochu bytu v katastru nemovitostí?

V katastru můžeme i nemusíme najít, podlahovou plochu bytu. U bytových jednotek je v katastru nemovitostí uveden podíl na společných částech, který může nabývat různých hodnot např. 152/92937, 623/92937, 1/26, 526/464685,… V některých případech si tak můžeme odvodit plochu bytu dělením čísla před lomítkem 10, 100 nebo 1000. Není to však vždy možné a např. u 1/26 to nezjistíme.

„příklad: u podílu 623/92937 dokážeme vyčíst, že byt bude mít 62,3m2 (=623:10), ale pozor, může být zapsán například i jako 1246/185874 a pak není na první pohled zřejmé, že se jedná o 62,3m2 byt“

Spolehnout se na výpočet podlahové plochy bytu z podílu na společných částech tedy není vždy možné. Nejjistější cestou, jak získat přesnou podlahovou plochu bytu je podívat se na prohlášení vlastníka (uloženo na katastru nemovitostí) případně se podívat na dokument kde máte výpis měsíčních plateb včetně záloh na služby za jednotku zde často bývá i rozepsaný seznam ploch dané jednotky. Ukázka: