Je možné mít trvalý pobyt na chatě nebo chalupě? Je to správné řešení pro vás?

Každý máme potřebu dobře bydlet. Někdy nám nevychází prostředky na vysněný rodinný dům se zahradou, nebo již nemáme potřebu žít ve městě, tak se poohlížíme po možnostech alternativního bydlení. Ať už chatu či chalupu vlastníte, nebo uvažujete o její stavbě či koupi, pojďme se společně podívat nejen na to, jaké jsou v těchto objektech možnosti trvalého pobytu.

 

V první řadě je potřeba zmínit, že většinou nemůžeme očekávat u chaty / chalupy stejný komfort bydlení, dostupnost občanského vybavení a inženýrských sítí jako v případě rodinného domu. To je vlastnost s kterou je potřeba počítat. Ne nadarmo je tento typ nemovitostí výrazně finančně dostupnější než např. obdobný rodinný dům postavený na zasíťované stavební parcele blízko veřejnému udržovanému prostranství plné vybavenosti. Když na specifika bydlení v rekreačních oblastech přistoupíte a obec a územní plán je nakloněn vaší představě bydlení, věřím, že si dokážete vybudovat velmi příjemné prostředí pro váš spokojený život.

 

Stavba pro rodinnou rekreaci a rodinný dům z pohledu stavebního zákona

Na trvalé bydlení jsou kladeny jiné nároky než na rekreační bydlení. Definice rodinného domu a rekreačního bydlení najdeme ve vyhlášce 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (ust. § 2.)

„Rodinný dům je takový dům, u kterého minimálně polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení, má maximálně 3 samostatné byty a nejvýše 2 nadzemní podlaží a podkroví. Stavba pro rodinnou rekreaci svým vzhledem a charakterem odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci, může mít maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví.“

Stavební zákon v tomto ohledu ideálně neuvádí požadavky na trvalé bydlení a na rodinnou rekreaci. Leckdy se stává, že objekt pro rodinnou rekreaci má lepší parametry než kdejaká stavba rodinného domu. Přeci jen každý máme jiné představy o bydlení nebo rekreaci. I povolovací proces z pohledu stavebního zákona je pro obě tyto kategorie staveb stejný. Obě dvě je možné je povolit pomocí tzv. institutu ohlášení stavebního záměru (za předpokladu splnění podmínek stavebního zákona).

Dle stavebního zákona, může být stavba užívána jen k povolenému účelu. Tedy ve stavbě pro rodinnou rekreaci by se trvale bydlet nemělo (dle stavebního zákona). Realita je často jiná a do určité míry toto obce tolerují. To co vám povolí postavit případně dostavět ke stávajícímu rekreačnímu objektu se dozvíte na územním plánování (vychází z územního plánu daného území) a na stavebním úřadě.

 

 

Můžu mít na chatě nebo chalupě trvalý pobyt?

Ano, trvalý pobyt je upraven v § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.

Dle výše uvedeného zákona je místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhl. č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Pokud tedy váš rekreační objekt odpovídá výše uvedené citaci zákona, neměl by být problém se zde přihlásit trvalému pobytu. Pokud to nelze je potřeba objekt k trvalému pobytu zkolaudovat, případně je pak možné se přihlásit k trvalému pobytu na místně příslušném obecním úřadu.

 

 

Závěrem

Už víme, že teoreticky je možno celoročně bydlet např. v chatě s číslem evidenčním. Ale pro budoucí poklidné soužití se sousedy i z hlediska společensky odpovědného chování je dobré si před např. změnou využití stávajícího objektu nastudovat možnosti v dané oblasti. Další „bytová jednotka“ v rekreační oblasti je vždy zásahem nejen pro další vlastníky nemovitostí v blízkém okolí, ale i pro krajinu, která vás jistě zaujala, když zde chcete mít trvalé bydliště. Na stavebním úřadě a na územním plánování vám jistě rádi řeknou co je potřeba splnit pro povolení stavby (nebo rozšíření stávajícího objektu, změnu užívání stavby atd.) o možnostech zastavitelnosti pozemku a dalších omezení v konkrétní oblasti.

Ať už se na své chatě či chalupě budete rekreovat, či ji celoročně obývat, přeji vám, ať máte radost z místa které jste si zvolili.

 

Rekreačních oblastí se přímo dotýká i téma likvidace odpadních vod, určitě se podívejte i na toto téma.