Jak na daně u nemovitostí?

Koupili, dostali, darovali, prodali či pozbyli jste v roce 2022 nemovitost? Správná nemovitost nám dokáže zpříjemnit život. Ale myslíte i na povinnosti, které se k nemovitým věcem váží? Nabízím srozumitelný přehled, jak se orientovat v „poplatcích“ za nemovitosti a jaké termíny s tím související neprošvihnout.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí („daň z nabytí nemovitosti“)

Začnu pozitivně, tato daň se aktuálně neplatí. Daň z nabytí nemovitosti je zrušena od 26.9.2020 se zpětnou účinností dokonce od 1. prosince 2019. Původně ji platil kupující a činila 4% z kupní ceny.

 

Daň z nemovitých věcí („daň z nemovitosti“)

Daň z nemovitosti musí platit každý, kdo nabyl nemovitost. Úhrada je jednou za rok. Přiznání je nutné podat do konce ledna následujícího roku co jste nemovitost nabyli.

více o dani z nemovitosti rozebírám v dalším článku, podívejte se zde

 

Daň z prodeje nemovité věci („daň z prodeje nemovitosti“)

Sazba daně z prodeje nemovitosti je 15 %. Daň se vypočítává jen ze zisku. To znamená, že dani podléhá pouze kladný rozdíl mezi cenou, za kterou jste nemovitosti prodali, a cenou, za kterou jste nemovitost dříve nabyli. Pokud je prodejní cena nemovitosti naopak nižší daň z prodeje neplatíte.

Příklad: Koupili jste dům za 5 milionů. Prodali jste jej za 7 milionů. Pokud se na vás nevztahuje nějaká výjimka (viz níže) 15% daň z prodeje nemovitosti se bude počítat  z 2 milionů, bude tedy 300 000Kč.

TIP:  Prodali jste, darovali nebo jinak pozbyli nemovitost? Nezapomeňte se odhlásit z daně nemovitostí. Uvedenou skutečnost sdělte místně příslušnému správci daně ideálně dopisem, ze kterého je jasně zřejmé, kdo jste, o jakou nemovitost se jedná a že jste přestali být k určitému datu poplatníkem daně z nemovitých věcí. Více najdete brzy v samostatném článku, který připravuji.

 

Existuje několik případů, kdy je prodávající od daně z příjmu osvobozen. V jakých případech se daň neplatí? Jak se legálně vyhnout placení daně z příjmu při prodeji nemovitosti?


1. Jste vlastníkem nemovitosti 5 nebo 10 let

Od daně z příjmu jste osvobozeni, splníte-li tzv. časový test. Nemovitosti nabyté před 1.1.2021 jsou od daně osvobozené po 5 letech od koupě, nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021 jsou osvobozené od daně po 10 letech.

 nebo

2. V nemovitosti jste prokazatelně bydleli alespoň 2 roky před prodejem

Pokud jste v prodané nemovitosti sami bydleli minimálně dva roky bezprostředně před prodejem budete od daně také osvobození. V případě nemovitosti ve společném jmění manželů, stačí, když v ní bydlel alespoň jeden z nich.

Pro splnění podmínek nemusíte mít nemovitost vedenou jako místo trvalého bydliště.
Mělo by stačit k prokázání bydlení v nemovitosti např. doložení  doručené korespondence např. výpisem plateb za energie, nebo čestné prohlášením souseda.

nebo

3. Peníze z prodeje využijete na vlastní bydlení

Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených, máte ještě tuto možnost jak se dani vyhnout. V případě, že v prodávaném domě nebo bytě bydlíte a současně použijete všechny peníze z jeho prodeje na uspokojení další vlastní bytové potřeby do jednoho roku od chvíle, kdy jste obdrželi kupní cenu na svůj účet, jste od daně osvobozeni.

 

Tip na závěr

Jak to tak bývá, nemusí být vše tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. V případě, že řešíte jak se zcela legální cestou vyhnout placení daně z příjmu z nemovitosti doporučím vše probrat se zkušeným daňovým poradcem. Všechno má své postupy a zvláště když použijete peníze z prodeje na „uspokojení vlastní bytové potřeby“ je dobré být obezřetný.

 

V případě že mi svěříte vaši nemovitost k prodeji. Tak udělám vše pro to, aby jste měli s prodejem minimální starosti a výdaje navíc. Tedy pomáhám i s řešení situací viz výše. U složitějších případů vše konzultuji s právním oddělením (věřte že prodej nemovitosti není tak jednoduchý jako třeba běžný prodej auta). A co stojí mé služby? Odměnu ve formě provize z nemovitosti platí kupující, dostávám ji až při úspěšném prodeji. Chcete prodat bez starostí? Kontaktujte mě.